eCorpoNet - System Bankowości Korporacyjnej
 1. Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia

  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 2. Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)

  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu) ?
  2. Czy certyfikat jest ważny?

Logowanie do systemu eCorpoNet

 1. Chroń swoje hasła!
 2. Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych
 3. Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł
 4. Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję
 5. Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu
 6. Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony

INFORMACJA


Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na funkcje kopiuj - wklej do kopiowania numerów rachunków bankowych do zleceń składanych przez system bankowoci internetowej corp.bskw.pl i e.bskw.pl, a także w innych systemach bankowości internetowej, które być może Państwo używacie.

W Internecie pojawiła się nowa wersja wirusa o nazwie VBKlip, która jest w stanie podmienić numer rachunku kopiowany i wklejany za pośrednictwem schowka, zastępując prawdziwy, kopiowany numer rachunku numerem rachunku przestępców, przez co pieniądze mogą nieświadomie zostać przelane na tenże rachunek należący do przestępców.

Bardzo prosimy w związku z tym o unikanie przeklejania numerów rachunków (to jest używania funkcji:kopiuj/wklej, ctrl+c/ctrl+v, ctrl+insert/shift+insert) i ich ręczne wpisywanie dla zleceń w systemie bankowości internetowej albo o uważną kontrolę wklejanego numeru rachunku i porównanie tego numeru z oryginalnym kopiowanym numerem rachunku.

Nowa wersja wirusa VBKlip jest bardzo trudna do wykrycia przez obecne na rynku programy antywirusowe, stąd prosimy tutaj o szczególną uwagę i czujność. Wirus ten może dotykać dowolnego systemu bankowości internetowej, dowolnego banku.